видатний


видатний
[виедатни/й]
м. (на) -тно/му/-т(‘)н'і/м, мн. -т(‘)н'і/

Орфоепічний словник української мови. - «Перун». 2008.